Sektori

Telekomunikacija

Telekomunikacija

Iz oblasti telekomunikacija pružamo usluge ključ u ruke uključujući sledeće aktivnosti:

Telekomunikacije su jedan od najbrže rastućih sektora privrede, kako u Srbiji tako i u svetu. Strateško opredeljenje naše firme je povećanje tržišnog učešća i povećanje kvaliteta naših usluga u ovoj oblasti.

Od dana osnivanja do danas značajno je unapređen sistem poslovanja, povećan kapacitet i kvalitet usluga koje nudimo.

Sistem kvaliteta je podređen stalnom usavršavanju i praćenju savremenih dostignuća u oblasti telekomunikacija, kao i saradnji sa drugim oblastima. Raspolažemo odgovarajućom kvalifikacionom strukturom i mehanizacijom koja je u potpunosti prilagođena poslovima koje obavljamo kao i budućim promenama koje se očekuju.

Iz oblasti telekomunikacija pružamo usluge ključ u ruke uključujući sledeće aktivnosti:

© 2013 Copyright | Invest Inženjering | All Rights Reserved.