Sektori

Gasovod

Gasovod

Ovo je posebno aktuelna oblast u Evropi zbog sve većeg korišćenja tečnog gasa kako u privredi tako i u domaćinstvima. Planiranjem izgradnje južnog toka koji je strateški interes članica Evropske unije otvara se jedno novo poglavlje u ovom segmentu, a istovremeno i nove perspektive razvoja. Ovakav razvoj događaja podstakao je menadžment "Invest-Inženjering" d.o.o. da značajnije investira u ovu oblast i istovremeno ostvari značajan napredak u tehnologiji i kvalitetu pruženih usluga.

Pomenućemo samo neke od usluga koje pružamo iz ove oblasti:

© 2013 Copyright | Invest Inženjering | All Rights Reserved.